Naš tim je do sada producirao četiri tehnološki različita, a procesno kompatibilna rješenja - Megaline, BizCUBIS, WinCUBIS i InCUBIS - koji zahvaljujući svojoj procesnoj kompatibilnosti i jedinstvenom modelu baze podataka najbolje rezultate daju kao jedinstven informacijski sustav osiguranja „CUBIS“.

Osnovni element CUBIS informacijskog sustava je kockica – informatizirani radni postupak - s jasno definiranom strukturom, načinom ulaza /izlaza podataka i ponašanjem.

Bilo koji poslovni proces u osiguranju moguće je razložiti do najniže moguće razine (radnog postupka) koji se onda definira jednim takvim jednostavnim elementom - kockom.

Vođeni ovom idejom u okviru CUBIS infomacijskog sustava omogućili smo kreiranje i oblikovanje radnih mjesta s točno definiranim ovlastima, mogućnostima i zadaćama na svim razinama u organizaciji osiguravajućeg društva.

Saznajte više:

Koliko košta informacijski sustav osiguranja?

Ovako jednostavno postavljeno pitanje čujemo svaki dan, a ni sami na njega ne možemo jednostavno odgovoriti.

Nije problem u nepoznavanju cijene informacijskog sustava već u nepoznanici što potencijalni korisnik sustava podrazumijeva pod pojmom Informacijski sustav i tu obično kreću objašnjenja i pitanja. Nekad smo postavljali jednostavno pitanje "Što vi podrazumijevate pod informacijskim sustavom osiguranja" i na ovakvo pitanje u pravilu smo dobivali jedan od ova dva odgovora: "Sve što imate" ili "Sve što nam treba".

Odgovor na "Sve što imate" mogao bi biti jednostavan "20.000.000 EUR", ali tada zbog visine cijene prestaje svaka komunikacija i prije nego je počela. Sa druge pak strane na "Sve što nam treba" odgovor je isti iz jednostavnog razloga što potencijalni kupac nije ni okvirno definirao što mu treba, te se naknadno može izjasniti da mu treba "Sve što imamo".

Cijena nabavke kompletnog informacijskog sustava osiguranja je varijabilna i ovisi o onome što želite raditi, koliki nivo usluge želite i koja prava nad software-om želite, te je ovisno o tome i cijena varijabilna i u pravilu se kreće od 40.000 EUR do nekoliko stotina tisuća EUR.

Formiranje cijene InCubis/WinCubis informacijskog sustava

Cijena i sam software se formiraju ovisno od broja i složenosti radnih postupaka koje želite automatizirati te od tehnologije i načina na koji te radne postupke želite automatizirati.

Cjelokupan sustav pokriva oko 8.300 radnih postupaka u osiguranju, te kao takav pokriva cjelokupnu djelatnost osiguranja i može se koristiti kao WIN ili WEB rješenje, a može i kombinirano, a rok za implementaciju ovisi o traženoj složenosti i željenoj funkcionalnosti, te se za kompletnu informatizaciju jednog osiguravajućeg društva kreće od 30 do 120 dana.

Kad kažemo sve onda podrazumijevamo da ništa osim operacijskog sustava nije obvezno jer sustav može pokrivati:

 • Poslovanje društva kao trgovačkog društva (GK, financije, plaće, URA, IRA, osnovna sredstva, kadrovi, ...)
 • WEB i WIN rješenje za cjelokupno poslovanje društva od ideje (definiciju proizvoda, organizaciju prodaje, prodaju, štete, provizije, tarife, strogu evidenciju, statistiku, knjigovodstva, ... više od 4.000 radnih postupaka i 2000 izvještaja)
 • Internet prodaju proizvoda (standard)
 • Internet prodaju rizika (proizvod se virtualno kreira po zahtjevu osiguranika)
 • CRM i odnose sa osiguranicima
 • vlastiti RDBMS, a može koristiti i bilo koju bazu podataka npr: ORACLE, MS SQL Server, DB2, SYBASE, FoxPro, MySQL, ...
 • vlastiti sustav za analizu podataka
 • vlastiti sustav za upravljanje dokumentima
 • sustav za organizaciju i praćenje rada i rezultata
 • SMS/e-mail server (putem SMS-a ili e-mail obavještava o događajima u sustavu)
 • ...

Osim od tražene funkcionalnosti konačna cijena sustava ovisi i o pravima koja se mogu gledati kao:

PRAVA KORIŠTENJA (bez uključenog source koda):

  Pravo korištenja na određenom broju instaliranih mjesta
 • Pravo korištenja na određenom broju registriranih korisnika
 • Pravo korištenja na određenom području (recimo državi) bez obzira na broj korisnika
 • Pravo korištenja po serveru (procesoru) bez obzira na broj korisnika
 • Pravo korištenja za više društava ...

PRAVA KORIŠTENJA (sa uključenim source kodom):

Društva koja imaju vlastite razvojne timove mogu dalje samostalno razvijati i održavati ovakav informacijski sustav te mogu imati interesa za kupovinu informacijskog sustava u određenom stadiju razvoja zajedno sa izvornim (source) kodom i tehničkom dokumentacijom. Cijena i u ovom slučaju osim o širini source projekta i tehničke dokumentacije ovisi i o pravima koja kupac želi imati, a neka od tih prava mogla bi se definirati kao:
 • Pravo na samostalan razvoj i održavanje za vlastito društvo
 • Pravo na samostalan razvoj i održavanje i daljnju distribuciju unutar koncerna ...
 • Pravo na samostalan razvoj i održavanje za daljnju prodaju ...

Naravno da se sva ova prava moraju prethodno definirati ugovorom i da se definiraju direktno na osnovu preciznog zahtjeva kupca.

Sve Vaše upite ovoga tipa ubuduće šaljite na:

InCubis d.o.o.
Petra Jurčića 16
HR - 51000 Rijeka
ivan@incubis.hr