Promatrajući osiguravajuće društvo kao klasično trgovačko društvo pojavljuje se potreba za integracijom poslovnih podataka na najvišoj razini

Osim poslova osiguranja kao glavnog posla svake osigurateljne kuće, a koji su pokriveni WinCUBIS, InCUBIS rješenjima, neizbježno je osigurati kvalitetno upravljanje drugim resur-sima (osnovnim sredstvima, financijama, ljudskim potencijalima i sl.) BizCUBIS je namijenjen potpunoj integraciji poslovnih procesa i upravljanju resursima osiguravajućeg društva bez obzira na njihovu prirodu.

Sustav osigurava: centralno vođenje glavne knjige, osnovnih sredstava, upravljanje kadrovima, obračun plaća, vođenje ulazno/izlaznih računa itd.

Saznajte više:

Galerija